خشونت علیه روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها در سال ۲۰۱۸ افزایش داشته است

شماره‌گر ٢٠١۸

گزارش‌گران بدون مرز روزنامه‌نگاران قربانی آزارگری را شمارش می‌کند

زندانی‌های تا این روز

 • 171
  روزنامه‌نگاران
 • 148
  شهروند خبرنگاران
 • 16
  همکار رسانه‌‌ها

در سال ٢٠١۸ کشته شده‌اند

 • 1
  روزنامه‌نگار
 • 1
  شهروند خبرنگار
 • 0
  همکار رسانه‌‌ها
بیشتر ببینید

درندگان ازادی رسانه‌ها